Utsjoen yhteismetsä
 

Ohjesääntö 37 §

 

Osakkaan oikeus ylijäämään

 

Osakkaille jaettavasta ylijäämästä kukin osakas saa omistaman­sa kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaavan osan.

 

Ylijäämään oikeutettu on se osakas, joka jakopäätöstä tehtäes­sä omistaa kiinteistön, johon yhteismetsäosuus kuuluu, jollei kiinteistöä koske­van kaupan tai muun saannon yhteydessä ole toisin sovittu tai määrätty.

 

Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, on, saadak­seen osakaskunnalta hänelle kuuluvan ylijäämään, tehtävä 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ennen ylijäämän maksamista.

 

Jos osakaskiinteistön omistusoikeus jakopäätöstä tehtäessä on riidanalainen, kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaava osa ylijäämästä talletetaan pankkiin ja jaetaan sen jälkeen, kun omistusoikeus on lainvoimaisesti ratkaistu. Samoin on meneteltävä, jos ylijäämään oikeutettua ei jakopäätöstä tehtäessä ole voitu riidattomasti selvittää.

 

OSAKKAAN TULISI HUOLEHTIA ETTÄ PANKKITILIN NUMERO ON AJANTASALLA.

SEN VOI ILMOITTAA PUHEENJOHTAJALLE