Utsjoen yhteismetsä
 

Hoitokunta

Hoitokunta kokoontuu useamman kerran vuodessa tarvittaessa ja vastaa yhteismetsän käytännön toiminnasta.

Hoitokuntaan kuuluu kuusi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kolme tilikautta.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi vuodeksi kerrallaan

Ylijäämän jako

Varsinainen kokous päättää keväällä ylijäämän jaosta. Tällöin kullekin osakkaalle jaetaan kokouksen päätöksen mukaan osakasluvun mukaisessa suhteessa ylijäämää.

Osakkaan tulisikin huolehtia tietonsa ajan tasalle. Yhteismetsä saa Maanmittauslaitokselta kiinteistörekisterin mukasen osakkuusluettelon, josta selviävät tilan omistaja sekä yhteystiedot, mutta pankkitilin numero tulisi osakkaan itse toimittaa yhteismetsälle.